Datum M'gladbach MG-Rheydt
02.04.

A. Tomczyk

Videopredigt
09.04.

A. Tytschina

Videopredigt

16.04. J. Boanta A. Tytschina

23.04.

H. Stolle A. Tomczyk

 30.04.

I. Jansen-Rossek J. Boanta

 07.05.

K. Amegnaho

H. Stole

 14.05.

Videopredigt A. Tytschina

 21.05.

A. Tytschina

S. Adam

 28.05.

Videopredigt A. Tytschina

04.06.

W. Fruhen Videopredigt

 11.06.

A. Tytschina

I. Jansen-Rossek

18.06.

Besonderer GoDi A. Tytschina

25.06.

G. Boanta J. Baatz